Лено, Ленче

Стани ми порти отвори, Лено, Ленче,
бащине порти шерени,
шерени и чемширени.

Прочетете още

Реклами