Де гиди луди млади години

Де гиди, луди-млади години,(2)
литнахте като сиви гълъби(2).

Кацнахте у момини дворове,(2)
скокнахте на момини скутове.(2)

Барем се ерген, мамо, находих, (2)
хубави моми, мамо, налюбих. (2)

Ергенлък, мила мамо – пашалък,(2)
моминство, мила мамо – везирство.(2)

Тази песен я научих от Таня Досева.

Реклами