Вино пият петдесет юнака

Вино пият пидисет юнака,
вино пият в механи широко,
вино пият вярна клетва дават,
кой са закле в жена и дечица, (2)
кой са закле във първо си либе,
ала Марко няма що да кълне,
че се закле във кон и във сабя.

Че съ закле Марко, във кон и във сабя,
а дружина вяра му не хваща,
че кон било кучешка нахрана,
сабя било студено желязо.
Натъжи се Марко бре гидия,
че отиди при стара си майка,
и на майка Марко тихо дума,
ой та мале, ой та стара мале.

Що не съ ма мале породило,
я със братец, я със мила сестрица,
събрахме се вярната дружина,
кой са закле във първо си либе,
ази нямам майко що да кълна,
че съ заклех във кон и във сабя,
а дружина вяра ми не хваща,
че кон било кучешка нахрана.

Това е текста на записа който аз имам (изпълнява Борис Машалов). На тази страница има и по-дълъг варянт на текста.

Реклами