Отдолу идат ергените – Мита Стойчева

Отдолу идат ергените, (2)
Иване Шиндилин, бял гълъбо.(2)
Отдолу идат ергените,
Иване Шиндилин, бял гълъбо.

Накривили си калпаците, (2)
Иване Шиндилин, бял гълъбо. (2) (2)

Засукали си мустаците, (2)
Иване Шиндилин, бял гълъбо. (2) (2)

И са отишли на седенки, (2)
Иване Шиндилин, бял гълъбо. (2) (2)

Наредили са до момите, (2)
Иване Шиндилин, бял гълъбо. (2) (2)

До всеки ерген и мома, (2)
Иване Шиндилин, бял гълъбо. (2)
До наша Ивана бабичка,
Иване Шиндилин, бял гълъбо.

Мита Стойчева

Songs from BNR.

125

Реклами