Овчари чукат кърмило – Вълкана Стоянова

Овчари чукат кърмило,
кърмило, овчо солило,
Ганка по двори ходеше,
и дребни сълзи ронеше.

И на овчари думаше,
овчари сярови другари,
по-скоро прите кърмило,
кърмило, овчо солило.

По-скоро вкъщи идете,
при Сяро ваша кехая,
много здраве носете,
от негова Ганка стопанка.

На Сярови да кажете,
прай що праи в село да дойде,
меня ме втриса притриса,
люта ма глава заболя.

На тази страница можете да чуете песента. Там има и други много хубави песни на Вълкана Стоянова.

Реклами