Дзън, Дзън, Ганке ле – Борис Машалов

Либе ако дойде, сега да ми дойдеш/2/
че няма кака, че няма бате,
че няма майка, че няма тате
Дзън, дзън Ганке ле, дзън, баювата.
Хоп-троп момите, их, баювите./2/
Че майка и отишла на воденица/2/
на воденица с куцо магаре,
дано даде господ магаре да падне /2/
майка да забави,
за си полюбя със млади ергени,
със млади ергени, със вакли овчери
Дзън, дзън Ганке ле, дзън, баювата.
Хоп-троп момите, их, баювите./2/
Че тати отишъл кози да си пасе/2/
Дано даде господ кози да изгуби,
за да се забави, та да си полюбя
със млади ергени, със млади сербези.

Дзън, дзън Ганке ле, дзън, баювата.
Хоп троп момите, их, баювите./2/

Реклами