Позаспа ли Ягодо

Позаспа ли Ягодо, (2)
не съм още Черешо, чакам либе Трендафил. (2)
Той на гости отиде (2)
у кума Босилека, у кумица Тинтява. (2)
Яли сладко пили са, (2)
Kumar s gaida svireshe, Temenujka peeshe. (2)
Slunchogled se smeeshe (2)
Temenujke morava, shto si tolkoz munichka. (2)
A puk tia mu dumashe, (2)
Pogledni se julturko, tunka dulga vurlino. (2)

Pozaspa li Yagodo, (2)
ne sum oshte Cheresho, chakam libe Trendafil. (2)
Toi na gosti otide (2)
u kuma Bosileka, u kumitsa Tintyava. (2)
Yali sladko pili sa, (2)
Kumar s gaida svireshe, Temenujka peeshe. (2)
Slunchogled se smeeshe (2)
Temenujke morava, shto si tolkoz munichka. (2)
A puk tia mu dumashe, (2)
Pogledni se julturko, tunka dulga vurlino. (2)

Реклами

Гано, Ганке

Снощи станах сънен буден,
мъри Гано, Ганке,
че попитах стара майка,
мъри първо любе.

Пели ли са първи петли,
мъри Гано, Ганке,
викал ли е говедаря,
мъри първо любе.

Не са пели първи петли,
мъри Гано, Ганке,
не е викал говедаря,
мъри първо любе.

Че отидох на кладеци,
мъри Гано, Ганке,
там заварих бяла Гана,
мъри първо любе.